Dla celów demonstracyjnych w systemie zostali zdefiniowani
następujący użytkownicy różniący się poziomem dostępu do
poszczególnych modułów i uprawnieniami:
 
projektant:
      użytkownik: projektant
      hasło: projektant
 
serwisant:
      użytkownik: serwis
      hasło: serwis
 
przedstawiciel handlowy:
      użytkownik: handel
      hasło: handel
 
manager:
      użytkownik:manager
      hasło: manager
Sugar
System zainstalowany i zmodyfikowany przez SpecINFO