SuiteCRM
 • System został wzbogacony o nasz autorski motyw graficzny.
 • Zmodyfikowane zostało przypisywanie grup użytkowników, które
  teraz jest realizowane bezpośrednio w kartotece, w polu 'Przydzielone do'.
 • W każdym module dodany został panel Komentarze
  pozwalający na komentowanie danego wpisu.
 • System został zintegrowany z GUS, co pozwala na pobieranie danych firmy z GUS
  na podstawie wartości w polu NIP w widoku edycji kontrahenta.
 • Dodany został moduł Faktury PL pozwalający na wystawianie faktur VAT, Pro forma, korygujących.
 • Widok 360 stopni w kartotece kontrahenta.
 • Dodane zostały moduły: Zasoby, Rezerwacje i Kalendarz Rezerwacji
 • W module Szanse dostępny jest widok Kanban
 • SpecInfo Theme has been installed in this system.
 • The assignment of user groups has been modified.
  Now it is directly in the 'Assigned to' field.
 • In each module, the Comments panel has been added.
  It allows you to comment on entries.
 • Account 360 degree view.
 • Kanban View in Opportunities
 • © Supercharged by SuiteCRM © Powered By SugarCRM © Theme Powered By SpecInfo